informācija audzēkņiem

Ieskaišu un eksāmenu saraksts 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

 

 

Stundu saraksts 1.kursam 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Stundu saraksts 2.kursam 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Stundu saraksts 3.kursam 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Stundu saraksts 4.kursam 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Stundu saraksts audzēkņiem ar vidējo izglītību 2020./2021.mācību gada 1.semestrī 

 

 Kārtiba, kādā īstenojams attālinātais mācību process Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

  

 

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola no  26.oktobra  strādā saskaņā ar IZM izstrādātu mācību procesa īstenošanas modeli B – 60–80%  klātienē un 20–40 % attālināti. Individuālās nodarbības, konsultācijas (individuāli) – klātienē, ievērojot Covid-19 vīrusa izplatīšanos ierobežojošos pasākumus -  vidusskolā ārpus nodarbību telpām jālieto sejas aizsargmaskas, nodarbību laikā obligāti jāievēro distance 2 m vienam no otra. Grupu nodarbības, ansambļu klases nodarbības  notiek attālināti. 

 *************************************** 

 

Visiem 1.kursa audzēkņiem līdz 3.septembrim JMRMV jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts audzēkņa bankas konta numurs stipendijas ieskaitīšanai. 

Atgādinājums visiem audzēkņiem, kuri plāno nākošajā mācību gadā dzīvot RDMV dienesta viesnīcā - neaizmirstiet iepazīties ar Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem !

 

Ierodoties Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, jāievēro šāda kārtība... 

 

****************************************

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem
Stpendiju piešķiršanas nolikums
Stipendiju piešķiršanas nolikums (spēkā līdz 07.10.2020.)
Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā 
Kārtiba, kādā īstenojams attālinātais mācību process Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

 

ESF projekta Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040 „Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” ietvaros izstrādātie JMRMV pedagogu metodiskie materiāli

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 1.daļa

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 2.daļa

A.Šuriņš. Uzskates līdzekļu kopums viduslaiku, renesanses un baroka mūzikas apguvei

I.Jankovska. Praktisko darbu krājums latviešu mūzikas folkloras apguvei

I.Bite. Uzdevumu krājums harmonijas apguvei mūzikas vidusskolā

I.Bite. Harmonijas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Akustikas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Uzdevumu krājums akustikas apguvei mūzikas vidusskolā

R.Garoza. Uzdevumu krājums džeza mūzikas apmācībā. 2.daļa - aranžēšana

E.Grafcovs. Vingrinājumi džeza ģitāras spēlē