Diriģēšana

Kora diriģēšanas nodaļā kopš tās pirmā izlaiduma 1949.gadā profesionālo izglītību ieguvuši vairāk kā četri simti kora diriģentu, kormeistaru, kora dziedātāju, mūzikas skolotāju. Viņu vidū ievērojami šo specialitāšu mūziķi un pedagogi, bez kuru darbības Latvijas mūzikas dzīve nav iedomājama. Nosaucot kaut vai dažus no tiem – Edgaru Račevski, Romualdu Kalsonu, Jāni Lindenbergu, Andri Veismani, Sonoru Vaici, Orestu Silabriedi, saprotam, cik daudzveidīgas tālākās darbības iespējas nodrošina Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Kora diriģēšanas nodaļā iegūtās izglītības kvalitāte. Pašlaik šeit strādā pedagogi Jānis Baltiņš (Izglītības programmas vadītājs), Roberts Liepiņš (mūzikas vidusskolas direktors), Ināra Freimane un Uldis Kokars. Svarīgi ir atzīmēt, ka visi nodaļas pedagogi papildus pedagoģiskajam darbam, savu profesionālo meistarību pilnveido, darbojoties kā koru kolektīvu diriģenti. Viņi ir arī dažādu Latvijas novadu koru virsdiriģenti, bet mūzikas vidusskolas direktors Roberts Liepiņš - XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents. Tādēļ kora diriģēšanas nodaļas pedagogi prot nodot saviem audzēkņiem vislabākās zināšanas par latviešu koru kultūru, iesaistot viņus aktīvā koncertdzīvē. Mācību darbs sastāv gan no diriģēšanas un partitūras lasīšanas prasmes iegūšanas, gan no vairākiem citiem šai specialitātei nepieciešamiem mācību priekšmetiem. Visatbildīgākais pārbaudījums ir kora diriģēšanas konkurss, kur Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Kora diriģēšanas nodaļa ir Latvijas pirmā Starptautiskā projekta–Teodora Reitera Starptautiskās vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu konkursa autore.  Starptautisko konkursu organizēšanas pieredze tiek turpināta nākošajā vērienīgajā projektā - Imanta Kokara Pirmais Starptautiskais vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu konkurss, kurš ir veltīts izcilā latviešu kordiriģenta un pedagoga Imanta Kokara piemiņai un viņa diriģēšanas mākslas  tradīciju saglabāšanai nākošajām latviešu kora diriģentu paaudzēm.  Konkursos mediņieši vienmēr ir pierādījuši labus un teicamus rezultātus. Valsts konkursi, Latvijas mūzikas vidusskolu rīkotie konkursi vienmēr ir bijuši godam pārstāvēti un ļoti atzinīgi novērtēti. Jauno kora diriģentu sagatavošanas darbā gan mācību nodarbībās, gan koncertu sagatavošanā un konkursu norisēs neatņemama sastāvdaļa ir koncertmeistaru darbs, jo tieši šis mūzikas speciālists ļauj programmas iestudēšanas laikā audzēknim iztēloties sevi diriģējam kori vai atskaņojot vokālsimfonisku partitūru. Kora diriģēšanas specialitātē ar lielu darba pieredzi un kvalitāti atzīmējamas koncertmeistares Ludmila Dobžiņecka, Linda Laduse un Sintija Šteinkopfa.

Audzēkņu izglītošanā liela vērība tiek pievērsta klavierspēles apguvei, jo topošā kora diriģenta vai kormeistara darbā partitūras apguve nav iedomājama bez kvalitatīvas instrumenta spēles pārvaldīšanas. Obligāto klavieru metodiskā komisija, tās ilggadējās vadītājas Vitas Bebres un pedagogu Vinetes Ingrīdas Zībertes, Marinas Smirnovas, Džūlijas Kokinas, Ilzes Ozolas-Gailītes, Ludmilas Sbitņevas, Maijas Sazonovas pārraudzībā mērķtiecīgi tiek apgūta šī joma, jo klavierspēles apguve kā svarīga mūziķa izglītošanas sastāvdaļa tiek iekļauta ne tikai kora diriģēšanas, bet arī visu specialitāšu audzēkņiem.

Kopš 1997.gada mūzikas vidusskolas Jauktais koris ir uzaicināts piedalīties Eiropas Kora akadēmijas rīkotajos pasākumos, kas audzēkņiem sniedz unikālu iespēju pasaulē ievērojamu diriģentu vadībā iestudēt vokālsimfoniskās kompozīcijas, tādējādi iekļauties Eiropas kora mūzikas apritē un arī gūt jaunus iespaidus par dažādām skaistām zemēm – Vāciju, Austriju, Franciju, Grieķiju. JMRMV Jauktā kora augstais profesionālais līmenis ir pierādījies arī Starptautiskajos konkursos ilggadējā mūzikas vidusskolas pedagoga Jāņa Lindenberga un viņa audzēkņa - JMRMV absolventa, pedagoga un diriģenta Jāņa Baltiņa vadībā. Mūzikas vidusskolas jaunie diriģenti ir izrādījuši drosmi piedalīties Starptautiskajos konkursos diriģēšanas specialitātē arī ārzemēs. Mūsu pirmais laureāts jauno kora diriģentu konkursā Bulgārijā ir pedagoga Roberta Liepiņa audzēknis Raimonds Počs, kurš tika uzaicināts strādāt par  kormeistaru Latvijas Universitātes vīru korī Dziedonis, bet Jāņa Baltiņa kora diriģēšanas klases absolvents Rūdolfs Krēsliņš izcīnīja 2.vietu prestižajā 5.Starptautiskajā diriģentu konkursā Towards Polyphony Polijas pilsētā Vroclavā 2011.gada decembrī! Katru gadu mūzikas vidusskolas kora diriģēšanas nodaļas absolventi pārliecinoši iztur iestājpārbaudījumus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kas dod viņiem iespēju apgūt Latvijas kora diriģēšanas mākslas augstāku pakāpi, gan iesaistīties un izmantot plašas studiju apmaiņas programmu iespējas daudzās Eiropas valstīs!