Uzmanību !!!

 

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku.  

Visas izmaiņas, kas tika noteiktas vidusskolas darbā līdz 14.aprīlim, paliek spēkā līdz šī gada 12.maijam.

***************************************************

No 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim mācības mūzikas vidusskolas telpās ir pārtrauktas.  Mācības notiek attālināti. 

Informācija pedagogiem par darbu JMRMV mācību pārtraukuma laikā no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim:
vispārizglītojošo  mācību priekšmetu pedagogi veic mācību procesu attālināti;
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolē mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.

 

Informācija audzēkņiem par mācību darbu no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim: 
mācības vispārizglītojošajos priekšmetos notiks attālināti, saņemot konkrētus uzdevumus no priekšmetu pedagogiem,
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolēs mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.
Visi mēģinājumi, konkursi tiek atcelti.

 

JMRMV pilngadīgajiem audzēkņiem un nepilngadīgo audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) ir pienākums nekavējoties informēt JMRMV atbildīgās personas (audzinātājus, direktora vietnieci mācību darbā vai direktoru) par audzēkņu uzturēšanos infekcijas COVID-19 skartajās valstīs (teritorijās) vai kontaktu ar personām, kas atgriezušās no tām.