Aktuāla informācija reflektantiem

 

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola 2020./2021. mācību gadā topošajiem 1.kursa audzēkņiem 26 izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves piedāvā apgūt plašu profesionālo priekšmetu klāstu, vienlaicīgi ar vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem. Piecās izglītības programmās tiek piedāvāts iegūt vidējo profesionālo izglītību pēc vidējās izglītības ieguves (skat.tālāk!) Šeit nosaukto svarīgāko profesionālo mācību priekšmetu sarakstā varat rast priekšstatu par mūzikas izglītības priekšmetu kopumu konkrētās profesijas ieguvei. Tajā varbūt atradīsiet Jūs visvairāk interesējošo, vai arī savu mīļāko mūzikas mācību nodarbību, kas palīdzēs Jūsu nākotnes profesijas izvēlē:

 • izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle – klavieres, ansambļa klase, koncertmeistara klase, brīvā improvizācija.
 • izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle – akordeons, akordeonu ansamblis, diriģēšana, aranžēšana, darbs ar ansambli, klavieres.
 • izglītības programma Stīgu instrumentu spēle Vijoles (Alta, Čella) spēle – vijole (alts, čells), ansambļa klase, simfoniskais orķestris, klavieres.
 • izglītības programma Stīgu instrumentu spēle Kokles spēle –kokle, kokļu ansamblis, diriģēšana, aranžēšana, darbs ar ansambli, klavieres.
 • izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle (visi instrumenti) – speciālais un radniecīgais instruments, ansambļa klase, pūtēju orķestris, simfoniskais orķestris, diriģēšana, aranžēšana, darbs ar ansambli, klavieres.
 • izglītības programma Sitaminstrumentu spēlespeciālie un radniecīgie instrumenti, ansambļa klase, pūtēju orķestris, simfoniskais orķestris, diriģēšana, aranžēšana, darbs ar ansambli, klavieres.
 • izglītības programma Vokālā mūzika – solo dziedāšana, vokālais ansamblis, skatuves kustības, runas kultūra, jauktais koris, klavieres.
  Izglītības programmas Vokālā mūzika mācību priekšmetus var apgūt arī pēc pabeigtas vidējās izglītības (tikai profesionālie mācību priekšmeti)
 • izglītības programma Diriģēšana – kora diriģēšana, jauktais koris, solo dziedāšana, klavieres.
 • izglītības programma Mūzikas vēsture un teorija – mūzikas teorētiskie priekšmeti un mūzikas literatūra, mūzikas instrumentu un mūzikas skaņdarbu formas mācība, kompozīcija, klavieres, brīvā improvizācija.
  Izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija mācību priekšmetus var apgūt arī pēc pabeigtas vidējās izglītības (tikai profesionālie mācību priekšmeti)
 • izglītības programma Džeza un populārā mūzika – specialitāte (klavieres, ģitāra, kontrabass (elektrobass), saksofons, trombons, sitaminstrumenti vai dziedāšana), instrumentālais vai vokālinstrumentālais ansamblis, aranžēšana, kompozīcija, izvēles instrumenti.
  Izglītības programmas Džeza un populārā mūzika mācību priekšmetus var apgūt arī pēc pabeigtas vidējās izglītības (tikai profesionālie mācību priekšmeti) konkrētajās apakšprogrammās: Ģitāras spēle, Kontrabasa spēle, Elektrobasa spēle, Sitaminstrumentu spēle.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu saturs un valsts noslēguma pārbaudījumi atbilst vispārējās vidējās izglītības standartam. Mācību slodze nedēļā atbilst Izglītības likumā noteiktajām prasībām. Obligātais mācību saturs valodu un komunikatīvo zinību jomā tiek papildināts pēdējā apmācības gadā (4.kursā) ar izvēles 3.svešvalodu vai psiholoģiju; matemātikas un tehnisko zinību jomā – Dabas zinību ietvaros iestrādāts specializēts kurss Akustika, kas nepieciešams topošā skaņu režisora profesijai; sociālo zinību jomas izvēles priekšmeti ir Politika un tiesības vai Filozofija, kas ir turpinājums Kultūras vēstures obligātajam kursam.

Mācības mūzikas vidusskolā ir bez maksas, audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju. 

Ārpus Rīgas un Rīgas reģionā dzīvojošos audzēkņus nodrošina (iespēju robežās) ar dienesta viesnīcu.

Iestājpārbaudījumiem palīdzēs sagatavoties konsultācijās, kuras notiks no janvāra līdz jūnijam vienu reizi mēnesī, pēc iepriekš sastādīta saraksta. Konsultācijas ir bez maksas.