Par biedrību

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2022.gada 4.janvārī, biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta 2022.gada 20.janvārī.

Mērķi:

 1. Atbalstīt mūzikas vidusskolu un tās īstenotās izglītības programmas, aizstāvēt mūzikas vidusskolas intereses un vajadzības;
 2. Sekmēt mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu/koncertmeistaru formālo, neformālo izglītību un tālākizglītību, iesaistīties starptautiskās izglītības programmās;
 3. Apvienot kopīgā sabiedriskā labuma darbībā biedrības biedrus, mūzikas vidusskolas audzēkņus, darbiniekus un audzēkņu vecākus;
 4. Veicināt sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām ar mūzikas vidusskolas attīstību saistītu projektu īstenošanā;
 5. Piesaistīt finansējumu mūzikas vidusskolas attīstībai, piedaloties projektu konkursos, rīkot ziedojumu akcijas vai veikt citas aktivitātes ar mērķi piesaistīt ziedojumus;
 6. Rūpēties par mūzikas vidusskolas vēstures apzināšanu un izpēti, tradīciju saglabāšanu un turpināšanu, jaunu tradīciju veidošanu;
 7. Līdzdarboties mūzikas vidusskolas tēla veidošanā, atpazīstamībā un popularizēšanā.

Biedrības STATŪTI

Dibinātāji:

 • Jānis Baltiņš (Kora diriģēšanas metodiskās komisijas (nodaļas) vadītājs);
 • Dace Lazdiņa (bijusī izglītības metodiķe);
 • Līga Leja (angļu valodas pedagoģe);
 • Krists Saržants (džeza klavierspēles un ansambļa klases pedagogs);
 • Arnita Toka (mācību daļas vecākā lietvede).

Valdes locekļi: 

 • Liene Denisjuka-Straupe (flautas spēles pedagoģe);
 • Mareks Logins (džeza sitaminstrumentu spēles pedagogs);
 • Arnita Toka (valdes priekšsēdētāja, mācību daļas vecākā lietvede).

Kļūsti par Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrības biedru! Pieteikuma anketa.

Rekvizīti un ziedojumu konts:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008313078
Adrese: Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010
AS Swedbank, bankas kods: HABALV22 
Konta numurs: LV33HABA0551052242750

Kontakti:
Tālrunis +371 26559505
E-pasts: biedriba@jmrmv.lv