Valsts konkurss

Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu
izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles (alta, čella, kontrabasa) spēle audzēkņiem
2022./2023. mācību gadā II kārtas (reģiona līmenis) norise


 2023.gada 19.janvāris
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas koncertzāle

9.00   Valsts konkursa II kārtas 1.dienas atklāšana

9.10   I grupa – Vijoles spēle, Čella spēle

Pārtraukums

10.45   I grupa – Vijoles spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle

Pārtraukums

12.15   II grupa – Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle

Pārtraukums

14.00   II grupa – Vijoles spēle, Čella spēle

Pārtraukums

15.15   III grupa – Čella spēle, Kontrabasa spēleIV grupa – Čella spēle

17.45   Rezultātu paziņošana (pēc rezultātu paziņošanas metodiskā apspriede)


2023.gada 20.janvāris
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas koncertzāle

10.00   Valsts konkursa II kārtas 2.dienas atklāšana

10.10   III grupa – Vijoles spēle

Pārtraukums

12.20   III grupa – Vijoles spēleIV grupa – Vijoles spēle

15.30   Rezultātu paziņošana (pēc rezultātu paziņošanas metodiskā apspriede)


Konkursā pārstāvētas 15 no 16 Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas reģiona mūzikas skolām. Veiksmi visiem dalībniekiem!

 

Pasākums tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.