Vokālā mūzika

Latvijas vokālajā mākslā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas vokālā nodaļa ieņem ļoti nozīmīgu vietu. Pie mums savas balsis sākuši pilnveidot ievērojamākie latviešu vokālās mākslas meistari - Jānis Zābers, Ilga Tiknuse, Elza Zvirgzdiņa, Leonarda Daine, Ērika Tipaine, Ivonna Jākobsone, Luiza Andruševica un vēl daudzi citi, bez kuriem nav iedomājama latviešu operas vai vokālās kamermūzikas pastāvēšana. Radošajā darbībā iegūtā meistarība tālāk tika nodota arī mūzikas vidusskolas audzēkņiem, kuri savu vārdu ierakstījuši Latvijas vokālās mākslas vēsturē – Inese Galante, Ingus Pētersons, Samsons Izjumovs, un pašlaik lielu ievērību guvušie mākslinieki – Krišjānis Norvelis, Andžella Goba, Kristīne Gailīte, Aleksandrs Antoņenko, Marina Rebeka u.c.

Arī šodien Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagogi un audzēkņi ir ar šo mākslu saistīto notikumu centrā. Tā ir aktīva dalība Latvijas jauno talantu konkursā, ko rīko izcilā latviešu diriģenta Teodora Reitera Fonds. Tajā vienmēr pedagogu Natālijas Kozlovas, Viestura Jansona (Izglītības programmas vadītājs) un Krišjāņa Norveļa audzēkņi ir ieguvuši godalgotas vietas. Nodaļas pedagogi labprāt gatavo audzēkņus dalībai Latvijas mūzikas mācību iestāžu rīkotajiem jauno vokālistu konkursiem, kuros labus rezultātus ir uzrādījuši visu pedagogu audzēkņi. Audzēkņi aktīvi piedalās arī Starptautisko vokālistu konkursu norisēs, kuros bieži gūst gan godalgotas vietas, gan arī piedalās ārzemju speciālistu meistarklasēs. Par koncertmeistaru - Olgas Moskaļonovas, Ludmilas Sbitņevas (Koncertmeistaru metodiskās komisijas vadītāja), Maijas Sazonovas un Elanas Kuzinas darba atbildību un prasmi audzēkņi un pedagogi vienmēr ir bijuši pārliecināti! Tālākais ceļš ir zināms - studijas augstskolā un darbs izvēlētajā specialitātē! Vairāku absolventu pirmās darba gaitas ir saistītas ar profesionālajiem Latvijas koru kolektīviem – Latvija, Radio koris,LNO koris, jo kora mūziķiem izvirzītajām konkursa prasībām Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas absolventi tiek sagatavoti jau mācību procesa laikā. Prasme dziedāt mūsdienu mūziku, lapas lasīšanas prasme, spēja dziedāt dažāda sastāva vokālajos ansambļos atšķirīgu kultūrvēsturisko laikmetu un nacionālo skolukompozīcijas, noder gan operas, gan kamermūzikas, gan kora mūziķa tālākajā darbībā

Vokālās nodaļas audzēkņi ir ļoti atsaucīgi un aktīvi mūsu skolas koncertdzīves norisēs. Latviešu un cittautu mūzikas apdares, dažādu laikmetu solo dziesmas, vokālie ansambļi un operu vai vokālinstrumentālo kompozīciju atskaņojumi tiek uzņemti no klausītāju puses ar lielu atsaucību. Vokālās nodaļas audzēkņi dzied arī mūzikas vidusskolas Jauktajā korī, kas būtiski paplašina viņu redzesloku un paver iespēju tālākajā darbībā iesaistīties arī Latvijas tik ļoti augstā profesionālā līmeņa koros. Tā kā lielākā daļa absolventu vēlas savas turpmākās gaitas saistīt ar teātra skatuvi, tad liela nozīme ir Sintijas Siliņas-Zantes  iemācītajām Skatuves kustības iemaņām un režisora Jāņa Kaijaka Runas kultūras prasmēm, bet itāļu valodas pārzināšana, kas iegūta pedagoga Ances Purmales stundās, palīdz plašāk izmantot svešvalodas iespējas.