Pūšaminstrumentu spēle

Flautas spēle

 

Obojas spēle

 

Klarnetes spēle

Pedagogi    Pedagogi   Pedagogs
Liene Denisjuka-Straupe    Anastasija Hotuļova    Mārtiņš Kalniņš (nodaļas vadītājs)
Andis Klučnieks    Māris Kuģis     
Ilona Meija         
Ieva Pudāne         

Fagota spēle 

 

Saksofona spēle 

 

Mežraga spēle 

Pedagogs   Pedagogi   Pedagogs
Reinis Burkins   Arvydas Kazlauskas   Artūrs Šults
    Oskars Petrauskis    
    Artis Sīmanis    

Trompetes spēle

 

Trombona spēle

 

Tubas spēle

Pedagogs   Pedagogs   Pedagogs
Edgars Bārzdiņš   Uldis Zilberts   Jānis Retenais
         
Koncertmeistares        
Anita Akmene, Ieva Dzērve, Sanita Glazenburga, Elana Kuzina, Linda Laduse, Kristīne Paula, Lauma Prūse, Antra Vīksne