Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu nodaļa ir viena no lielākajām mūsu mācību iestādē, kur izglītību iegūst jaunie mūziķi visās pūšaminstrumentu specialitātēs. Nodaļas pedagogi - Ieva Pudāne, Ilona Meija, Liene Denisjuka-Straupe, Andis Klučnieks flautas specialitātē, Anastasija Hotuļova obojas specialitātē, Mārtiņš Kalniņš (nodaļas vadītājs) klarnetes specialitātē, Reinis Burkins fagota specialitātē, Artis Sīmanis, Oskars Petrauskis un Arvydas Kazlauskas saksofona specialitātē, Artūrs Šults mežraga specialitātē, Edgars Bārzdiņš trompetes specialitātē, Uldis Zilberts trombona specialitātē, Jānis Retenais eifonija un tubas specialitātē, Atis Vintuks sitaminstrumentu specialitātē ir Latvijas māksliniecisko kolektīvu vadošie mūziķi ar lielu koncertdarbības pieredzi, tādēļ ir spējīgi saviem audzēkņiem nodrošināt gan augsti profesionālu, gan mūsdienīgas izglītības kvalitāti. Pēdējo gadu laikā uzskatāmi palielinājusies mūsu audzēkņu dalība ne vien valsts, bet arī starptautiska mēroga konkursos Latvijā un ārzemēs, kur iegūtas godalgotas vietas, dažādas balvas un atzinības. Audzēkņu profesionālās izaugsmes darbā vienmēr ar lielu atbildības sajūtu un augstu kvalitāti izpaudusies koncertmeistaru – Antras Vīksnes, Anitas Akmenes, Ievas Dzērves, Laumas Prūses, Kristīnes Paulas, Sanitas Glazenburgas, Lindas Laduses un Elanas Kuzinas meistarība. 

Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas daudzi audzēkņi iesaistās dažādu māksliniecisko kolektīvu darbībā – visbiežāk orķestrī Rīga, tādēļ liela nozīme ir mūzikas vidusskolā gūtajām prasmēm pūtēju ansambļa un orķestra spēlē. Nākotnes perspektīvas paver arī pūtēju orķestra diriģenta profesija, kur labus pamatus var iegūt pedagogu Pētera Plūmes, Anda Kareļa, Jāņa Baltiņa un Ulda Kokara diriģēšanas nodarbībās, bet mācību priekšmetā Darbs ar ansambli, jaunie mūziķi iegūst pirmās pedagoģiskā un profesionālā darba iemaņas ar mūzikas skolu audzēkņu vai amatieru kolektīvu dažāda sastāva instrumentālajiem ansambļiem. Šeit ļoti noder arī zināšanas mūzikas aranžēšanā, ko ar lielu entuziasmu pasniedz pedagogs Valts Pūce.

  Par pūtēju orķestru muzicēšanas kultūras atdzimšanu Latvijā liecina Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas (vienīgais pūtēju orķestris Latvijas mūzikas vidusskolās) Pūtēju orķestra vairakkārt iegūtās 1.vietas  Starptautiskajos pūtēju orķestru konkursos Baltic Open, 1.vieta Gunāra Ordelovska 16.Starptautiskajā pūtēju orķestru festivālā-konkursā, kā arī izcīnītās godalgas starptautiska mēroga Pūtēju orķestru konkursos. Kolektīva mākslinieciskā izaugsme turpinās, jo katru gadu Mūzikas akadēmijas rīkotajās pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju meistarklasēs, mūzikas vidusskolas Pūtēju orķestra dažādu instrumentu grupas tiek uzaicinātas darboties ārzemju un Latvijas mūzikas speciālistu vadībā, un nu jau vairākus gadus uzstājas ar profesionāli augstvērtīgi sagatavotu un atskaņotu pūtēju orķestra programmu meistarklašu noslēguma koncertā. Konkursos un koncertos novērtēto orķestra augsto profesionālo un māksliniecisko sniegumu vienmēr ir nodrošinājuši jaunākās paaudzes pūtēju orķestru diriģenti un mūzikas vidusskolas absolventi Jānis Retenais un Andis Karelis, kuru darbu un entuziasmu novērtējuši ne tikai mūzikas speciālisti, bet pedagoģisko un profesionālo autoritāti atzinuši arī audzēkņi. Sadarbība ar visu pūšaminstrumentu specialitāšu un sitaminstrumentu pedagogiem, kuru ieguldītais darbs un arī personīgais profesionālais piemērs, jaunajiem mūziķiem liek pārvarēt arvien augstāku latiņu - Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Pūtēju orķestris piedalījās XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertos kopā ar Latvijas profesionālajiem pūtēju orķestriem!