Konsultācijas

Konsultāciju grafiki 2024. gada aprīlim:

Piesakies aprīļa konsultācijām, aizpildot pieteikuma anketu šeit.


Ieskatam iestājpārbaudījumu biļešu paraugi solfedžo un mūzikas teorijā 2023./2024.mācību gadā:
Klavierspēle, Ērģeļspēle
Akordeona spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle
Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle
Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle
Diriģēšana
Vokālā mūzika
Mūzikas vēsture un teorija
Džeza un populārā mūzika


Dalība konsultācijās reflektantiem ir bez maksas. Tālrunis informācijai 26172271 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.