JAZZeps 2024

Profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņu
džeza un populārās mūzikas ansambļu konkurss JAZZeps

2024.gada 24.maijā Rīgā


 ➺ Konkursa nolikums

➺ Pieteikuma anketa

(pieteikšanās līdz 29.martam)


Konkursa mērķis ir sekmēt instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi un attīstību Latvijā, popularizējot džeza un mūsdienu ritmisko mūziku un veicinot jaunu skaņdarbu radīšanu.

Konkursa uzdevumi:

  • pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīvās muzicēšanas prasmes un iemaņas dažāda sastāva (instrumentārija un dalībnieku skaita ziņā) ansambļos;
  • gūt ieskatu dažāda sastāva ansambļu skanējumā, spēles specifikā un mūsdienu mūzikas interpretācijā;
  • aktualizēt džeza un mūsdienu ritmiskās mūzikas repertuāra aranžēšanas nepieciešamību;
  • veicināt pedagogu pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu.

Konkursa dalībnieki – profesionālās vidējās izglītības iestāžu (mūzikas vidusskolu) audzēkņu džeza instrumentālie un vokāli instrumentālie ansambļi:

  • A grupa - 1. un 2. kursa audzēkņu ansambļi;
  • B grupa - 3. un 4. kursa audzēkņu ansambļi.