Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle

Ērģeļspēle

Akordeona spēle

 

Klavierspēle

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Klavieru nodaļa ir devusi lielu ieguldījumu mūsu valsts atskaņotājmākslā, jo šeit izglītību un profesionālu klavierspēles prasmi ieguvuši jaunie mūziķi no visas Latvijas. Klavieru nodaļa ir viena no lielākajām mūzikas vidusskolā, un tās audzēkņi ar ļoti labiem rezultātiem sevi pierādījuši vietēja un starptautiska mēroga pasākumos. Valsts un starptautiskajos konkursos izcīnītas dažādas godalgas, festivālos iegūtas balvas un atzinības gan solo, gan klavieru dueta un kameransambļa priekšnesumā, kas ne tikai ir nostiprinājušas audzēkņu pārliecību par labu izvēlētajai profesijai, bet arī vairojušas mūsu mācību iestādes atpazīstamību ārpus Latvijas robežām. Klavieru nodaļas audzēkņi ir uzstājušies Baltijas valstīs – Lietuvā un Igaunijā, Rietumeiropas valstīs – Vācijā, Francijā, Itālijā, Slovēnijā, Rumānijā, Portugālē, un ir pat mērots ceļš uz tālajām Maroku un Kanādu!

Par to paldies nodaļas pedagogiem – Guntai Božai (nodaļas vadītāja), Daigai Blumbergai, Ilzei Kundziņai, Sanitai Glazenburgai un Rutai Kaprānei!

Nozīmīga ir arī audzēkņu koncertdzīve Latvijā, kurai nodaļas pedagogi velta lielu uzmanību. Ievērojamu latviešu komponistu atceres pasākumiem tiek sagatavotas īpašas programmas, kuras sadarbībā ar mūzikas vidusskolas Simfonisko orķestri un Jaukto kori ik gadus novembrī izskan mūsu valsts dibināšanas svētkos Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē, pateicoties Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas iniciatīvai un atbalstam. Ar visdaudzveidīgākajām programmām Klavieru nodaļas audzēkņi uzstājas mūzikas un mākslas skolās, koncertē muzejos, izstāžu zālēs, kultūras centros, arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, jo nodaļas pedagogi saviem audzēkņiem māca ne tikai sasniegt profesijas augstumus, bet prast arī tālāk nodot mūzikas dvēselisko saturu. Tādējādi par tradīciju ir kļuvuši ikgadējie Rudens koncerti un Pavasara koncerti Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē, kurā ar interesantu un plašai klausītāju auditorijai īpaši sastādītu programmu uzstājas gandrīz visi Klavieru nodaļas audzēkņi, tā iepriecinot gan vecākus un draugus, bet jo sevišķi savu iepriekšējo mūzikas skolu skolotājus, kuri ar gandarījumu novērtē sava darba dzīvotspēju jaunā kvalitātē.

 

Akordeona spēle

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā izglītības programma Akordeona spēle ir Tautas instrumentu nodaļas sastāvdaļa, jo tai ir interesanta attīstības vēsture un savdabīgas tradīcijas. Izglītības programmas specifika izpaužas divējādi – no vienas puses akordeona piederība tautas mūzikas instrumentam, no otras – pēdējos gados mūsu valstī par šo instrumentu arvien pieaugošā interese liek izvirzīt arvien augstākas prasības mūziķa solista meistarībai, tā tuvinoties Eiropas muzicēšanas līmenim. Šīs tendences pārliecinoši izpaužas audzēkņu apmācības procesā – kolektīvā muzicēšana, atskaņojot dažādu tautu mūziku ansambļu un orķestru sastāvā un dalība mūziķu solistu visdažādākā profesionālā līmeņa konkursos, arī festivālos, skatēs.

Akordeona spēles apgūšanai mūzikas vidusskolā ir ilgas un cienījamas tradīcijas. Jau ilgus gadus šeit strādā viens no vadošajiem speciālistiem Latvijā Jurijs Rižovs, kuram ir plašas zināšanas par šī brīnišķīgā koncertinstrumenta iespējām un liela pieredze, darbojoties gan pedagoģijā, gan mūsu un ārvalstu konkursu žūrijās.

Daudzi viņa akordeona klases absolventi šodien ir pazīstami mūziķi un pedagogi: Artūrs Noviks, Natālija Meļņikoviča, Evita Dūra, Jūlija Skipore un citi.

Akordeona klases audzēkņi vienmēr aktīvi piedalās mūsu valstī notiekošajos dažāda mēroga konkursos – Rīgā, Daugavpilī, Limbažos. Pēdējo gadu laikā par vienu no prestižākajiem jauno akordeonistu konkursiem Latvijā kļuvis Starptautiskais akordeonistu konkurss Naujenē, kurā piedalās dažāda vecuma izglītības iestāžu mūziķi, tā apliecinot patiesu interesi par šī skanīgā un virtuozā mūzikas instrumenta spēli. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkņi vienmēr piedalās profesionālā sacensībā ar citu Latvijas skolu un arī ārvalstu akordeona spēles vienaudžiem un ir nodemonstrējuši teicamu spēles prasmi un priekšnesuma māksliniecisku kvalitāti.  Dalība valsts konkursos vienmēr ir nodrošinājusi godalgotas vietas visās vecuma grupās, kā arī sasniegti teicami rezultāti starptautiskajos konkursos Itālijā, Lietuvā un Igaunijā.

Audzēkņi labprāt piedalās dažādos koncertos solo un ansambļa spēlē visā Latvijā. Ilggadīga pieredze Akordeona mūzikas festivālu norisē ar solistu, ansambļu un orķestru uzstāšanos ir Limbažu mūzikas skolas direktoram un akordeona spēles pedagogam Viktoram Ņikandrovam, kuru ar mūsu skolu saista senas profesionālas saites. Kopīgi organizētie pasākumi Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas reģionā, sadarbība ar mūzikas vidusskolas pedagogiem un regulāri mūsu skolai sagatavotie audzēkņi akordeona specialitātē nostiprina Latvijas dažādo reģionu un mūzikas vidusskolas sadarbību, kas izpaužas jaunās paaudzes arvien pieaugošajā interesē par akordeonu, salīdzinājumā ar dažiem iepriekšējiem gadiem.

Pašlaik mūzikas vidusskolā blakus pieredzes bagātajam pedagogam un akordeona spēles mūziķim Jurijam Rižovam strādā viņa audzēkne un mūsu skolas absolvente Natālija Meļņikoviča, kura ir ne tikai aktīvi koncertējoša māksliniece, bet dažu gadu laikā ir iemantojusi akordeona specialitātes audzēkņu mīlestību un augstu novērtējumu savam pedagoģiskajam darbam.