Sitaminstrumentu spēle

Izglītības programma Sitaminstrumentu spēle ir mūsu mācību iestādes lielākās nodaļas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa sastāvdaļa, jo mācību procesa laikā tās vieno kopīgi uzdevumi jauno mūziķu profesionālājā izaugsmē.  Izglītības programmai Sitaminstrumentu spēle ir cienījama vēsture, jo šeit vienmēr ir strādājuši labākie Latvijas sitaminstrumentu spēles pedagogi.  Ilgus gadus Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā strādāja pedagoģe Larisa Puzule, kura ir izaudzinājusi mūsu valsts profesionālo mūzikas kolektīvu atskaņotājmākslinieku un sitaminstrumentu spēles pedagogu jaunu paaudzi. Pašlaik mūzikas vidusskolas sitaminstrumentu specialitātes pedagogs ir mūsu skolas absolvents Atis Vintuks, kurš vairāku gadu garumā ir pierādījis izcilas pedagoga darba spējas un sasniegumus, vienlīdz strādājot arī Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī kā sitaminstrumentu spēles grupas mūziķis. Darbība Latvijas māksliniecisko kolektīvu sastāvā pedagogam sniedz ne tikai lielu koncertdarbības pieredzi, bet palīdz savus audzēkņus nodrošināt ar augsti profesionālu un mūsdienīgu izglītības kvalitāti.

Pēdējo gadu laikā uzskatāmi ir palielinājusies mūsu audzēkņu dalība dažādos konkursos, kuros svarīga vieta tiek ierādīta sacensībai starp saviem vienaudžiem – citu Latvijas mūzikas vidusskolu sitaminstrumentu specialitātes audzēkņiem. Tajos pedagoga Ata Vintuka audzēkņi vienmēr ir izcīnījuši augstākās godalgas. Audzēkņu profesionālās izaugsmes darbā vienmēr ar lielu atbildības sajūtu un augstu kvalitāti ir izpaudusies koncertmeistaru – Maijas Sazonovas un Elanas Kuzinas meistarība.

Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas daudzi audzēkņi iesaistās dažādu māksliniecisko kolektīvu darbībā – visbiežāk Profesionālajā pūtēju orķestrī Rīga, tādēļ liela nozīme ir mūzikas vidusskolā gūtajām prasmēm Simfoniskā vai Pūtēju orķestra spēlē. Nākotnes perspektīvas paver arī orķestra diriģenta profesija, kur labus pamatus var iegūt pedagogu Pētera Plūmes, Anda Kareļa un Jāņa Baltiņa diriģēšanas nodarbībās, bet mācību priekšmetos Sitaminstrumentu un ansambļa spēles metodika un Darbs ar ansambli jaunie sitaminstrumentu spēles mūziķi pedagoga Ata Vintuka vadībā iegūst pirmās pedagoģiskā un profesionālā darba iemaņas darbam mūzikas skolā sitaminstrumentu specialitātē un ansambļa spēlē. Šeit ļoti noder arī zināšanas mūzikas aranžēšanā, ko ar lielu entuziasmu pasniedz pedagogs un komponists Andris Dzenītis.