Džeza un populārā mūzika

Džeza un populārās mūzikas nodaļa ir visjaunākā mūsu skolas   Izglītības programmu sarakstā - savu darbību tā uzsāka 2006.gadā. Audzēkņu izglītošanā pedagogi izvirzīja divus galvenos uzdevumus – iegūt profesionālu izglītību izvēlētajā specialitātē un vispusīgas zināšanas ar to saistītajos mācību priekšmetos. Nodaļas pedagogi ir jauni mūziķi, kuri ieguvuši augstvērtīgu šīs mūzikas jomas izglītību Latvijā vai ārzemēs, kopīgiem spēkiem īsteno jaunā džeza un populārās mūzikas speciālista izglītošanas koncepciju. Mūzikas vidusskolā var iegūt izglītību vairākās instrumentālās mūzikas specialitātēs – klavierspēle, ģitāras spēle, kontrabasa (elektrobasa) spēle, saksofona, trombona, sitaminstrumentu spēle un dziedāšanas specialitātē. Ļoti liela nozīme ir audzēkņu iegūtajai prasmei ansambļa muzicēšanā – instrumentālā vai vokālinstrumentālā sastāvā, jo tālākajā praktiskajā darbībā visbiežāk būs izmantojama tieši šī prasme un iegūtās iemaņas. Pedagogi sniedz arī nepieciešamās zināšanas harmonijā, improvizācijā, kompozīcijā, aranžēšanā, kustību improvozācijā un mūzikas menedžmentā. Mācību programmā paredzēts papildināt savas iepriekš gūtās iemaņas kāda instrumenta spēlē vai apgūt no pašiem pamatiem kāda cita, izvēles instrumenta spēli, lai tālāk tās izmantotu, uzsākot patstāvīgas mūziķa gaitas džeza un populārās mūzikas jomā. Nodaļas pedagogi ir aktīvi koncertējoši mūziķi, kuri veido un papildina Latvijas dažādo mūzikas un muzicēšanas stilu paleti -  Raimonds Petrauskis (klavieres, ansambļa spēle, harmonijas mācība, džeza mūzikas vēsture -  Izglītības programmas vadītājs), Ludmila Kvjatkovska-Ritova, (dziedāšana), Andris Kauliņš (klavierspēle, ansambļa klase, aranžēšana), Elvijs Grafcovs (ģitāras spēle, ansambļa klase), Pēteris Liepiņš (elektrobasa un kontrabasa spēle, ansambļa klase), Oskars Petrauskis (saksofona spēle), Uldis Zilberts (trombona spēle), Raimonds Kalniņš (sitaminstrumentu spēle), Andris Dzenītis (kompozīcija, mūzikas instrumentu mācība, informācijas tehnoloģijas mūzikā, mūzikas instrumentu akustika), Māris Vitkus (mūzikas teorētiskie priekšmeti, klavierspēle, ansambļa klase). Pedagogu kolektīvu papildinājuši arī jaunie džeza mūzikas speciālisti Krists Saržants un Agate Petrauska.

Topošie ansambļa vai orķestra mūziķi apgūst arī ansambļa vadīšanas prasmi, kas paver lielas iespējas gan repertuāra, gan ansambļa sastāva veidošanā. Profesionāla pedagoga vadībā iegūtās iemaņas dod jau zināmu pārliecību patstāvīgas darbības sākšanai. Ansambļa vadīšanas praktiskajā daļā ietilpst arī papildus instrumentu pārzināšana – klavieres un vēl kāda izvēles instrumenta apmācība. Ja nepieciešams, mūzikas instrumenta apguvei tiek piesaistīti arī t.s. akadēmiskā stila pedagogi klavierspēlē, lai palīdzētu uzlabot un papildināt spēles tehnikas iespējas, u.c. Tomēr biežāk džeza un populārās mūzikas nodaļas pedagogi lieliski pārzin un pārvalda dažādus muzicēšanas stilus un attiecīgo mūzikas instrumentu spēles tehnikas attīstīšanas metodiku un metodes, tādēļ audzēknis tiek nodots daudzpusīgi izglītota profesionāļa rokās.  Rezultāti ir iepriecinoši – aug interese par iegūstamās izglītības saturu un kvalitāti, kas savukārt vieš cerību, ka Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas absolventi  džeza un populārās mūzikas jomā dos savu ieguldījumu Latvijas kultūrā. Lielākā daļa absolventu studē Latvijas mūzikas izglītības augstskolās, muzicē ansambļos un profesionālos orķestros, tiek uzaicināti darboties dažādos kultūras projektos.