Natālija Meļņikoviča

Izglītība

Akordeona spēli apguvusi Limbažu Mūzikas skolā pie pedagoga Viktora Ņikandrova un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā pie pedagoga Jurija Rižova. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi maģistra grādu akordeona specialitātē (docenta J. Rižova klase), kā arī bakalaura grādu klavierspēles skolotāja specialitātē (doc. T. Ostrovska klase). Erasmus studentu apmaiņas programmas ietvaros studējusi akordeona spēli Romas Konservatorijā pie Masimiliano Pitoko.

Darba pieredze

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā strādā kopš 2014.gada - akordeona un ansambļa spēles pedagogs. Sagatavojusi audzēkņus vairākiem akordeonmūzikas konkursiem un festivāliem Latvijā un ārpus tās. Audzēkņu dalība un iegūtais augstais vērtējums nacionāla un starptautiska mēroga konkursos ir apliecinājis N.Meļņikovičas pedagoģisko meistarību Paralēli darbam mūzikas vidusskolā.