Inese Jasmane-Rūrāne

Izglītība

2004.gadā iegūts Jāzepa Vītola LMA bakalaura grāds mūzikā un vokālista profesionālā kvalifikācijā. 2007. gadā iegūts LU zinātņu maģistra grāds pedagoģijā un psiholoģijā.

Darba pieredze

No 2001. gada Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā sāka darbu klavieru nodaļas koncertmeistaru klasē kā koncermeistars-dziedātājs. No 2007.gada JMRMV kultūras pasākumu organizētāja. Pedagoģiskā darba pieredze JMRMV Vokālajā nodaļā mācot Vokālās mākslas vēsturi un dziedāšanas metodiku.