Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Izglītojamo pašpārvaldes sastāvs 2021./2022.mācību gadā:

Dāvids Krists Balodis (Mūzikas vēsture un teorija, 4.kurss), izglītojamo pašpārvaldes vadītājs;
Dana Krūmiņa (Džeza un populārā mūzika - Klavierspēle, 4.kurss), izglītojamo pašpārvaldes vadītāja vietniece;
Matīss Tomass Vikmanis (Džeza un populārā mūzika - Trombona spēle, 4.kurss), izglītojamo pašpārvaldes pārstāvis Stipendiju piešķiršanas komisijā;
Rūdolfs Beļickis (Vokālā mūzika, 3.kurss);
Alise Keita Driviniece (Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle, 3.kurss);
Edgars Plotnieks (Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, 2.kurss), izglītojamo pašpārvaldes pārstāvis Stipendiju piešķiršanas komisijā;
Nils Valkiainens (Džeza un populārā mūzika - Elektrobasa spēle, 2.kurss);
Dženifera Dinbire-Zujeva (Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 1.kurss);
Lauma Vuškāne (Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 1.kurss).