Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Izglītojamo pašpārvaldes sastāvs:

Kristīne Tukre (Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle, 4.kurss);
Raima Anna Strazdiņa (Diriģēšana, 4.kurss), izglītojamo pašpārvaldes pārstāve Stipendiju piešķiršanas komisijā;
Lilija Pinne (Džeza un populārā mūzika - Klavierspēle, 4.kurss);
Alise Šternberga (Džeza un populārā mūzika - Dziedāšana, 4.kurss);
Dāvids Krists Balodis (Mūzikas vēsture un teorija, 3.kurss);
Dana Krūmiņa (Džeza un populārā mūzika - Klavierspēle, 3.kurss);
Matīss Tomass Vikmanis
 (Džeza un populārā mūzika - Trombona spēle, 3.kurss), izglītojamo pašpārvaldes pārstāvis Stipendiju piešķiršanas komisijā;
Alise Keita Driviniece (Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle, 2.kurss);
Rūdolfs Beļickis (Vokālā mūzika, 2.kurss);
Betija Ozollapa (Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 1.kurss);
Līva Katrīna Lapiņa (Vokālā mūzika, 1.kurss).