Vokālā mūzika

Latvijas vokālajā mākslā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Vokālā nodaļa ieņem ļoti nozīmīgu vietu. Pie mums savas balsis sākuši pilnveidot ievērojamākie latviešu vokālās mākslas meistari - Jānis Zābers, Ilga Tiknuse, Elza Zvirgzdiņa, Leonarda Daine, Ērika Tipaine, Ivonna Jākobsone, Luiza Andruševica un vēl daudzi citi, bez kuriem nav iedomājama latviešu operas vai vokālās kamermūzikas pastāvēšana. Radošajā darbībā iegūtā meistarība tālāk tika nodota arī mūzikas vidusskolas audzēkņiem, kuri savu vārdu ierakstījuši Latvijas vokālās mākslas vēsturē – Inese Galante, Ingus Pētersons, Samsons Izjumovs, un pašlaik lielu ievērību guvušie mākslinieki – Krišjānis Norvelis, Andžella Goba, Kristīne Gailīte, Aleksandrs Antoņenko, Marina Rebeka, Dināra Rudāne u.c.

Arī šodien Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagogi un audzēkņi ir ar šo mākslu saistīto notikumu centrā. Tā ir aktīva dalība Latvijas jauno talantu konkursā, ko rīko izcilā latviešu diriģenta Teodora Reitera Fonds. Tajā vienmēr pedagogu Viestura Jansona (nodaļas vadītājs), Natālijas Kozlovas, un Krišjāņa Norveļa audzēkņi ir ieguvuši godalgotas vietas. Vokālā ansambļa meistarības apgūšana ir Tatjanas Kopačas pārziņā. Nodaļas pedagogi labprāt gatavo audzēkņus dalībai Latvijas mūzikas mācību iestāžu rīkoto jauno vokālistu konkursiem, kuros labus rezultātus ir uzrādījuši visu pedagogu audzēkņi. Audzēkņi aktīvi piedalās arī Starptautisko vokālistu konkursu norisēs, kuros bieži gūst gan godalgotas vietas, gan arī piedalās ārzemju speciālistu meistarklasēs. Par koncertmeistaru – Lindas Laduses (koncertmeistaru metodiskās komisijas vadītāja), Maijas Sazonovas un Kaspara Bumbiša darba atbildību un prasmi audzēkņi un pedagogi vienmēr ir bijuši pārliecināti! Tālākais ceļš ir zināms - studijas augstskolā un darbs izvēlētajā specialitātē. Vairāku absolventu pirmās darba gaitas ir saistītas ar profesionālajiem Latvijas koru kolektīviem – Valsts Akadēmiskais koris Latvija, Latvijas Radio koris, LNOB koris, jo kora mūziķiem izvirzītajām konkursa prasībām Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas absolventi tiek sagatavoti jau mācību procesa laikā. Prasme dziedāt mūsdienu mūziku, lapas lasīšanas prasme, spēja dziedāt dažāda sastāva vokālajos ansambļos atšķirīgu kultūrvēsturisko laikmetu un nacionālo skolu kompozīcijas noder gan operas, gan kamermūzikas, gan kora mūziķa tālākajā darbībā.

Vokālās nodaļas audzēkņi ir ļoti atsaucīgi un aktīvi mūsu skolas koncertdzīves norisēs. Latviešu un cittautu mūzikas apdares, dažādu laikmetu solo dziesmas, vokālie ansambļi un operu vai vokālinstrumentālo kompozīciju atskaņojumi tiek uzņemti no klausītāju puses ar lielu atsaucību. Vokālās nodaļas audzēkņi dzied arī mūzikas vidusskolas Jauktajā korī, kas būtiski paplašina viņu redzesloku un paver iespēju tālākajā darbībā iesaistīties arī Latvijas tik ļoti augstā profesionālā līmeņa koros. Tā kā lielākā daļa absolventu vēlas savas turpmākās gaitas saistīt ar teātra skatuvi, liela nozīme ir Katrīnas Albužes  iemācītajām Skatuves kustības iemaņām un režisora Jāņa Kaijaka Runas kultūras prasmēm, bet itāļu valodas pārzināšana, kas iegūta pedagoģes Irēnas Pujātes stundās, palīdz plašāk izmantot svešvalodas iespējas.