Apraksts

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola ir lielākā mūzikas profesionālās vidējās izglītības iestāde mūsu valstī ar cienījamu vēsturi un bagātām tradīcijām, kuras pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta 20.gadu vidū, kad sekojot Latvijas konservatorijas dibinātāja Jāzepa Vītola ierosmei, vairākās Latvijas pilsētās cita pēc citas tika veidotas Tautas konservatorijas. Tā – 1927.gadā notika svinīga mācību iestādes - Latvijas Tautas Konservatorijas - pie Latviešu mūzikas veicināšanas biedrības, atklāšana. Kopš 1947.gada skolai piešķirts latviešu komponista klasiķa Jāzepa Mediņa vārds. Tās pastāvēšanas 95 gados mūsu mācību iestāde kopā vēl ar astoņām citām Latvijas mūzikas vidusskolām un vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas skolām ir pierādījusi, ka mūsu valsts mūzikas izglītības sistēma ir unikāla, tā izkopjama kā nacionāla vērtība un nav pielāgojama nevienam no rietumvalstu modeļiem.

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas darbība izpaužas trijās jomās: Izglītības programmu apgūšana un audzēkņu sagatavošana studijām augstskolās, jauno mūziķu dalība profesionālās pieredzes izaugsmi veicinošos pasākumos un aktīva koncertdarbība daudzu Latvijas novadu visdažādākajos kultūras pasākumos. Par iegūtās izglītības kvalitāti liecina gandrīz simtprocentīgais studējošo absolventu skaits gan Latvijas, gan ārzemju augstskolās, kā arī augstais prestižs sabiedrībā un interese par mūsu mācību iestādi vispārizglītojošās un mūzikas skolās, kas katru gadu mūs nodrošina ar talantīgiem un mūziku mīlošiem Pirmā kursa audzēkņiem. Pēc gada, kopā ar vecāko kursu biedriem, arī viņi aktīvi iesaistās solo, ansambļu vai orķestru muzicēšanā, labprāt koncertē savās bijušajās skolās vai piedalās sava novada kultūras dzīvē, tā uzturot šo ļoti vajadzīgo saikni un neizsmeļamās izglītības un kultūras pilnveidošanās iespējas starp dažādām Latvijas skolām, pilsētām un reģioniem. Liela daļa audzēkņu jau mācību laikā izrāda interesi par pedagoģisko darbu, uzsākot strādāt mūzikas vai vispārizglītojošās skolās. Iegūstot augstskolas izglītību, viņi turpina darboties sabiedrības izglītošanas jomā visā mūsu valstī. Par to liecina lielais mediņiešu skaits visā Latvijā – sākot no mūzikas skolas līdz pat augstskolai, kultūras un mākslas iestādēs, kā arī plaši izvēršot savu darbību visa veida plašsaziņas līdzekļos. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola pašlaik ir lielākā mūzikas profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde, kurā tiek īstenotas visvairāk – astoņas! – Izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle, Akordeona spēle), Stīgu instrumentu spēle (Vijoles, Alta, Čella, Kokles spēle), Pūšaminstrumentu spēle (visas specialitātes), Sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika, Kora diriģēšana, Mūzikas vēsture un teorija, Džeza un populārā mūzika. Mūzikas vidusskola patiesi lepojas ar saviem pedagogiem, Latvijas kultūras dzīvē atzītām personībām, kas audzēkņiem ne vien nodrošina mūsdienīgu apmācību, bet palīdz iesaistīties mūziķa profesijas dažādajās izpausmēs.

Topošā mūziķa profesionālā izaugsme nav iedomājama bez kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības, kuru nodrošina mācību priekšmeti un to saturs, atbilstoši vidējās profesionālās izglītības standartā noteiktajām prasībām. Mācību procesa noslēgumā pēc nokārtotiem valsts pārbaudījumiem vispārizglītojošajos priekšmetos un Kvalifikācijas eksāmeniem tiek izsniegts diploms ar kvalifikāciju iegūtajā specialitātē, atbilstošu trešās profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Tādējādi JMRMV profesionāli augstvērtīga mūzikas speciālista sagatavošana un daudzpusīga izveidota vispārizglītojošo mācību priekšmetu joma dod iespēju audzēkņu plašākai pašizpausmei, lai pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas varētu izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošu tālākizglītību vai iesaistīties darba tirgū.