Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle

 

Alta spēle

 

Čella spēle

Pedagogi   Pedagogi   Pedagogi
Inese Štrāle (nodaļas vadītāja)   Ineta Abakuka   Agne Sprūdža
Velga Polinska   Zane Dziesma    Mārtiņš Turss

Kontrabasa spēle

 

Kokles spēle 

 

Ģitāras spēle

Pedagogs   Pedagogs    Pedagogs
Viktors Veļičko   Dita Neilande Kaspars Zemītis
         
Koncertmeistari        
Kaspars Bumbišs, Džūlija Kokina, Ilze Kundziņa, Lauma Prūse, Jekaterina Zaļuma