Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle

Pedagogi
Inese Štrāle
Velga Polinska

Alta spēle

Pedagogs
Zane Dziesma (nodaļas vadītāja)

Čella spēle

Pedagogs
Valters Pūce
Mārtiņs Turss

Kontrabasa spēle

Pedagogs
Viktors Veļičko

Kokles spēle

Pedagogs
Dita Neilande

Ģitāras spēle

Pedagogs
Kaspars Zemītis

Koncertmeistari

Kaspars Bumbišs   
Džūlija Kokina
Ilze Kundziņa
Lauma Prūse
Antra Vīksne
Jekaterina Zaļuma
Aleksandrs Komka