Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle, alta spēle, čella spēle

Kokles spēle

 

Vijoles spēle, alta spēle, čella spēle

Stīgu instrumentu nodaļa bija viena no pirmajām, kas sāka savu darbību jaunajā Latvijas Tautas Konservatorijā 1927.gadā – tagadējā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. Visā tās pastāvēšanas ilgajā vēsturē šeit strādāja ievērojami pedagogi un atskaņotājmākslinieki, kuri rūpējās par jauno mūziķu sagatavošanu praktiskai darbībai. Tiešām – nav neviena Latvijas orķestra, vai tas ir Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, vai Latvijas Nacionālās operas orķestris, vai Liepājas simfoniskais orķestris, vai kāda novada orķestris, kura sastāvā nebūtu mediņiešu!

Jau vairākus gadus Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris diriģenta Pētera Plūmes vadībā ir viens no nedaudzajiem Latvijas mūzikas mācību iestāžu orķestriem, kuriem ir aktīva un nozīmīga koncertbiogrāfija visdažādākajos mūsu valsts reģionos, kā arī ārzemēs. Pēdējo piecu gadu laikā bagātīgs ir atskaņoto programmu saturs ar latviešu klasiķu un mūsdienu autoru skaņdarbiem; ir izskanējušas pasaules mūzikas korifeju simfoniskās partitūras, instrumentālie koncerti. Sadarbībā ar mūzikas vidusskolas solistiem, Jaukto kori un citiem Latvijas koru kolektīviem, klausītājus priecējušas lieliskas vokālinstrumentālas kompozīcijas. Simfoniskais orķestris, pateicoties diriģenta Pētera Plūmes erudīcijai un enerģijai, pratis pārsteigt klausītājus ar interesantām programmām. Tā, piemēram, sadarbībā ar VSIA Latvijas koncerti ir iestudēti un atskaņoti tematiski koncerti Rīgas skolu audzēkņiem, kuros uzstājās arī JMRMV  jaunie mūziķi. Ilgus gadus sava radošā mūža mūzikas vidusskolas simfoniskajam orķestrim veltījis diriģents un komponists Leons Amoliņš, kurš vienmēr ir atsaucies Rīga Latviešu biedrības Mūzikas komisijas aicinājumam iestudēt un atskaņot dažādu paaudžu latviešu komponistu mūziku. Viņa vadībā tika sagatavotas žanriski daudzveidīgas programmas un rīkoti komponistu autorkoncerti. Tādēļ mūzikas vidusskolas Stīgu nodaļas audzēkņi jau mācību laikā iegūst labu orķestra muzicēšanas pieredzi, kas lieti noder tālākajā darbībā. 

Nodaļas pedagogi vijolnieki Inese Štrāle (nodaļas vadītāja), Velga Polinska (vijoles pedagogs), alta specialitātes pedagogs Zane Dziesma, čelliste Agne Sprūdža ieguldījuši lielu darbu, lai Stīgu nodaļas audzēkņi iegūtu augstvērtīgu instrumenta spēles prasmi. Šajā darbā viņiem palīdz arī koncertmeistari – Kaspars Bumbišs, Jekaterina Zaļuma, Lauma Prūse, Džūlija Kokina un Ilze Kundziņa.

Stīgu instrumentu specialitāšu audzēkņi sadarbībā ar Klavieru un pūšaminstrumentu spēles nodaļas jaunajiem mūziķiem labprāt spēlē dažāda sastāva kameransambļos. Ansambļa muzicēšana vienmēr ir bijusi augsti novērtēta nacionāla mēroga konkursos, kā arī guvusi klausītāju atzinību daudzajos koncertos gan Latvijas mūzikas skolās, gan no muzeju un izstāžu zāļu apmeklētājiem un darbiniekiem. Par tradīciju kļuvusi dalība ikgadējos Muzeja nakts pasākumos, kuros Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi vienmēr ir laipni uzaicināti un sirsnīgi gaidīti.

 

Kokles spēle

Kokles specialitātes apgūšana mūsu mācību iestādē sākās tikai 1989.gadā un pateicoties pedagogam Ditai Neilandei (Izglītības programmas vadītāja) šodien varam runāt un visos Kokļu mūzikas koncertos dzirdēt viņas izskoloto jauno kokles mūziķu paaudzi. Lielu sarakstu veidotu Ditas Neilandes vadītā mūzikas vidusskolas Kokļu ansambļa dalība koncertos, festivālos, konkursos un Dziesmu svētkos, bet vēl lielāku – dažādais repertuārs, sākot no latviešu un cittautu mūzikas apdarēm līdz mūsdienu komponistu visdrosmīgākajām atklāsmēm kokles spēlē!

Mūsu skolas absolventes bija vienas no pirmajām, kuras izrādīja patiesu profesionālu interesi par jaunatklāto Etnomuzikoloģijas specialitāti Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Etnomuzikoloģes  Andas Beitānes (JMRMV absolvente) vadībā jau studiju laikā viņas ir iesaistījušās aktīvā koncertdarbībā un katrā uzstāšanās reizē pārsteidz klausītājus ar savām atklāsmēm vēl salīdzinoši maz Latvijā apgūtajām un izmantotajām iespējām šajā jomā! Tādējādi mūzikas vidusskolā iegūtās zināšanas un prasme kokles spēlē, kā arī kvalitatīvais mūzikas teorētisko zināšanu kopums dod iespēju audzēkņiem izglītību turpināt ne tikai mūsu Mūzikas akadēmijas Instrumentālās spēles studiju programmā, bet arī etnomuzikoloģijā un tālāk pievērsties plašai radoši pētnieciskai darbībai latviešu un cittautu kultūrā. Mūzikas vidusskolas absolvente Laima Jansone ar savu kokles spēles meistarību ir labi zināma gan Latvijā, gan ārzemēs!

Nodaļas pedagogi ir ieguldījuši pamatīgu darbu audzēkņu sagatavošanā tālākai praktiskai darbībai, tādēļ ansambļa vadīšana kā otrā specialitāte tiek apgūta ar lielu atbildības sajūtu. Šeit lieti noder praktiskie uzdevumi un zināšanas, ko sniedz pedagogi ansambļa vadīšanas stundās, diriģēšanas un aranžēšanas nodarbībās un ansambļa spēlē. Mācību laikā audzēkņu iegūtā koncertpieredze un pedagoģes Ditas Neilandes skolotājas talants ir nostiprinājis viņas absolvenšu interesi par darbu mūzikas skolā šī instrumenta spēlē, kā arī turpināt mūzikas vidusskolas laikā iegūtās Kokļu ansambļu spēles un ansambļa vadīšanas prasmes.