Pūšaminstrumentu spēle

Flautas spēle

 

Obojas spēle

 

Klarnetes spēle

Pedagogi    Pedagogi   Pedagogs
Liene Denisjuka-Straupe   Justīne Āboltiņa    Mārtiņš Kalniņš
Andis Klučnieks    Anastasija Januševska    
Ilona Meija         
Ieva Pudāne         

Fagota spēle 

 

Saksofona spēle 

 

Mežraga spēle 

Pedagogs   Pedagogi   Pedagogs
Elza Rubene   Oskars Petrauskis   Artūrs Šults
    Artis Sīmanis    

Trompetes spēle

 

Trombona spēle

 

Tubas spēle

Pedagogs   Pedagogs   Pedagogs
Edgars Bārzdiņš   Uldis Zilberts   Jānis Retenais (nodaļas vadītājs)

Pūtēju orķestris

       
Diriģenti        
Jānis Retenais        
Andis Karelis        
         
Koncertmeistari        
Anita Akmene, Laura Balabane-Verhuškina, Ieva Dzērve, Sanita Glazenburga, Linda Majore, Kristīne Paula, Lauma Prūse, Antra Vīksne