Pedagogiem

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola no  26.oktobra  strādā saskaņā ar IZM izstrādātu mācību procesa īstenošanas modeli B – 60–80%  klātienē un 20–40 % attālināti. Individuālās nodarbības, konsultācijas (individuāli) – klātienē, ievērojot Covid-19 vīrusa izplatīšanos ierobežojošos pasākumus -  vidusskolā ārpus nodarbību telpām jālieto sejas aizsargmaskas, nodarbību laikā obligāti jāievēro distance 2 m vienam no otra. Grupu nodarbības, ansambļu klases nodarbības  notiek attālināti. 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid19 infekcijas izplatību Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

Kārtiba, kādā īstenojams attālinātais mācību process Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

  

Ierodoties JMRMV, jāievēro šāda kārtība...

 

Pašnovērtējuma anketa pedagogiem