Par skolu

Izglītības programmas (specialitātes)   Pārvietošanās pilsētā
     
Apgūstamie mācību priekšmeti   Dienesta viesnīca
     
Stipendija   Konsultācijas

Izglītības programmas

Pēc pamatizglītības ieguves (pēc 9.klases), mācību ilgums 4 gadi:

Taustiņinstrumentu spēle

 • Klavierspēle
 • Ērģeļspēle
 • Akordeona spēle

Stīgu instrumentu spēle

 • Vijoles spēle
 • Alta spēle
 • Čella spēle
 • Kontrabasa spēle
 • Ģitāras spēle
 • Kokles spēle

Pūšaminstrumentu spēle

 • Flautas spēle
 • Obojas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Fagota spēle
 • Saksofona spēle
 • Mežraga spēle
 • Trompetes spēle
 • Trombona spēle
 • Tubas spēle

Sitaminstrumentu spēle

Diriģēšana

Vokālā mūzika

Mūzikas vēsture un teorija

Mūzika (džeza un populārā mūzika)

 • Klavierspēle
 • Ģitāras spēle
 • Kontrabasa (elektrobasa) spēle
 • Saksofona spēle
 • Trombona spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Dziedāšana
 

Pēc vidējās izglītības ieguves (pēc 12.klases), mācību ilgums 3 gadi:

Vokālā mūzika

Mūzikas vēsture un teorija

Mūzika (džeza un populārā mūzika)

 • Ģitāras spēle
 • Kontrabasa (elektrobasa) spēle
 • Saksofona spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Dziedāšana

Apgūstamie mācību priekšmeti

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti 
(norādīts apguves līmenis):

 • Latviešu valoda I - optimālais
 • Literatūra - vispārīgais
 • Svešvaloda I (B2) - optimālais
 • Matemātika - vispārīgais
 • Sports - vispārīgais
 • Svešvaloda 2. (B1) - vispārīgais
 • Sociālās zinības un vēsture - vispārīgais
 • Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) - optimālais
 • Dabaszinības (iekļauts specializētais kurss Akustika) - vispārīgais
 • Datorika - vispārīgais
 • Uzņēmējdarbības pamati

4.kursā audzēknis apgūst vienu no augstākā līmeņa mācību kursiem vai izvēles mācību priekšmetu:

 • Svešvaloda II (C1) - augstākais
 • Kultūra un māksla II - augstākais
 • Mūzikas menedžments - izvēles mācību priekšmets
 

Profesionālie mācību priekšmeti (norādīti tikai visām izglītības programmām kopīgie mācību priekšmeti):

 • Mūzikas teorija
 • Mūzikas forma
 • Solfedžo
 • Harmonija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Psiholoģija
 • Mūzikas kultūras vēsture un literatūra (Ārzemju mūzikas literatūra, Latviešu mūzikas literatūra)

Stipendija 

Mācības mūzikas vidusskolā ir bez maksas. Audzēknim ir iespēja saņemt ikmēneša valsts budžeta stipendiju, ko nosaka atbilstoši audzēkņa mācību rezultātiem un mācību stundu apmeklējumam (minimālās stipendijas apmērs ir 15 euro mēnesī, paaugstinātās - līdz 150 euro mēnesī).

Pārvietošanās pilsētā

Visi mūzikas vidusskolas audzēkņi saņem braukšanas maksas atvieglojumu Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no biļetes cenas.

Dienesta viesnīca

Ārpus Rīgas reģiona un Rīgas reģionā dzīvojošos audzēkņus iespēju robežās nodrošinām ar vietu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcā, Ēveles ielā 2.

Konsultācijas

Lai labāk sagatavotos iestājpārbaudījumiem, aicinām piedalīties mūsu skolas pedagogu konsultācijās specialitātē un mūzikas teorētiskajos priekšmetos. Konsultācijas notiek katru mēnesi no janvāra līdz iestājpārbaudījumiem jūnijā. Dalība konsultācijās reflektantiem ir bez maksas.