Biedrība

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2022.gada 4.janvārī, biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta 2022.gada 20.janvārī.

Mērķi:

 1. Atbalstīt mūzikas vidusskolu un tās īstenotās izglītības programmas, aizstāvēt mūzikas vidusskolas intereses un vajadzības;
 2. Sekmēt mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu/koncertmeistaru formālo, neformālo izglītību un tālākizglītību, iesaistīties starptautiskās izglītības programmās;
 3. Apvienot kopīgā sabiedriskā labuma darbībā biedrības biedrus, mūzikas vidusskolas audzēkņus, darbiniekus un audzēkņu vecākus;
 4. Veicināt sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām ar mūzikas vidusskolas attīstību saistītu projektu īstenošanā;
 5. Piesaistīt finansējumu mūzikas vidusskolas attīstībai, piedaloties projektu konkursos, rīkot ziedojumu akcijas vai veikt citas aktivitātes ar mērķi piesaistīt ziedojumus;
 6. Rūpēties par mūzikas vidusskolas vēstures apzināšanu un izpēti, tradīciju saglabāšanu un turpināšanu, jaunu tradīciju veidošanu;
 7. Līdzdarboties mūzikas vidusskolas tēla veidošanā, atpazīstamībā un popularizēšanā.

Biedrības STATŪTI

Biedrības PAVEIKTAIS

Dibinātāji:

 • Jānis Baltiņš;
 • Dace Lazdiņa;
 • Līga Leja;
 • Krists Saržants;
 • Arnita Toka.

Valdes locekļi: Liene Denisjuka-Straupe, Mareks Logins, Arnita Toka (valdes priekšsēdētāja).

Kļūsti par Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrības biedru! Pieteikuma anketa (lai lejupielādētu failu, atvērt saiti jaunā cilnē vai logā).

Rekvizīti un ziedojumu konts:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008313078
Adrese: Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010
AS Swedbank, bankas kods: HABALV22 
Konta numurs: LV33HABA0551052242750

Kontakti:
Tālrunis +371 26559505
E-pasts: biedriba@jmrmv.lv