Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle

Pedagogi
Gunta Boža (nodaļas vadītāja)
Daiga Blumberga
Sanita Glazenburga 
Ruta Kaprāne
Ilze Kundziņa
Dainis Tenis
Jana Zelmene

Ērģeļspēle

Pedagogs
Ilze Reine
Larisa Carjkova

Akordeona spēle

Pedagogi
Natālija Meļņikoviča
Jurijs Rižovs

Koncertmeistari-mūziķi

Inese Jasmane-Rūrāne (soprāns)
Velga Polinska (vijole)
Ieva Pudāne (flauta)
Inese Štrāle (vijole)
Mārtiņš Turss (čells)