Diriģēšana

Kora diriģēšanas nodaļā kopš tās pirmā izlaiduma 1949.gadā profesionālo izglītību ieguvuši vairāk kā četri simti kora diriģentu, kormeistaru, kora dziedātāju, mūzikas skolotāju. Viņu vidū ievērojami šo specialitāšu mūziķi un pedagogi, bez kuru darbības Latvijas mūzikas dzīve nav iedomājama. Nosaucot kaut vai dažus no tiem – Edgaru Račevski, Romualdu Kalsonu, Jāni Lindenbergu, Andri Veismani, Sonoru Vaici, Orestu Silabriedi, saprotam, cik daudzveidīgas tālākās darbības iespējas nodrošina Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Kora diriģēšanas nodaļā iegūtās izglītības kvalitāte. Pašlaik šeit strādā pedagogi Jānis Baltiņš (nodaļas vadītājs), Ināra Freimane, Uldis Kokars un Ilmārs Millers. Svarīgi atzīmēt, ka nodaļas pedagogi papildus pedagoģiskajam darbam, savu profesionālo meistarību pilnveido, darbojoties kā koru kolektīvu diriģenti. Viņi ir arī dažādu Latvijas novadu koru virsdiriģenti. Tādēļ kora diriģēšanas nodaļas pedagogi prot nodot saviem audzēkņiem vislabākās zināšanas par latviešu koru kultūru, iesaistot viņus aktīvā koncertdzīvē. Mācību darbs sastāv gan no diriģēšanas un partitūras lasīšanas prasmes iegūšanas, gan no vairākiem citiem šai specialitātei nepieciešamiem mācību priekšmetiem. Visatbildīgākais pārbaudījums ir kora diriģēšanas konkursi, kur Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Kora diriģēšanas nodaļa ir Latvijas pirmā Starptautiskā projekta –Teodora Reitera Starptautiskās vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu konkursa autore. Iesāktās tradīcojas tiek turpinātas, organizējot Imata Kokara vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu konkursus. Visos tajos mediņieši vienmēr ir pierādījuši labus un teicamus rezultātus. Valsts konkursi, Latvijas mūzikas vidusskolu rīkotie konkursi vienmēr ir bijuši godam pārstāvēti un ļoti atzinīgi novērtēti.

Kopš 1997.gada mūzikas vidusskolas Jauktais koris ir uzaicināts piedalīties Eiropas Kora akadēmijas rīkotajos pasākumos, kas audzēkņiem sniedz unikālu iespēju pasaulē ievērojamu diriģentu vadībā iestudēt vokālsimfoniskās kompozīcijas, tādējādi iekļauties Eiropas kora mūzikas apritē un arī gūt jaunus iespaidus par dažādām skaistām zemēm – Vāciju, Austriju, Franciju, Grieķiju. JMRMV Jauktā kora augstais profesionālais līmenis pierādījies arī starptautiskajos konkursos diriģentu Jāņa Baltiņa vadībā. Mūzikas vidusskolas jaunie diriģenti ir izrādījuši drosmi piedalīties Starptautiskajos konkursos diriģēšanas specialitātē arī ārzemēs. Mūsu pirmais laureāts jauno kora diriģentu konkursā Bulgārijā ir pedagoga Roberta Liepiņa audzēknis Raimonds Počs.  Katru gadu mūzikas vidusskolas Kora diriģēšanas nodaļas absolventi pārliecinoši iztur iestājpārbaudījumus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kas dod viņiem iespēju apgūt Latvijas kora diriģēšanas mākslas augstāku pakāpi, gan iesaistīties un izmantot plašas studiju apmaiņas programmu iespējas daudzās Eiropas valstīs.