Kontakti

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola

Kanceleja 28352203
Dežurants 27850083

e-adrese

E-pasts: jmrmv@jmrmv.lv 

Direktors Ainars Šablovskis
ainars.sablovskis@jmrmv.lv

Direktora vietniece mācību darbā Liene Batņa
26172271, liene.batna@jmrmv.lv 

Izglītības metodiķis Reinis Maurītis 
26538465, reinis.mauritis@jmrmv.lv 

Saimniecības struktūrvienības vadītāja Elita Dauškāne
elita.dauskane@jmrmv.lv 

Galvenā grāmatvede Linda Piroga
26691759, linda.piroga@jmrmv.lv 

Kultūras pasākumu organizatore Inese Jasmane-Rūrāne
29572417, inese.jasmane-rurane@jmrmv.lv

Mācību daļas vecākā lietvede Arnita Toka
26559505, arnita.toka@jmrmv.lv

Personāla lietu pārzine Ilona Veinberga
29173079, ilona.veinberga@jmrmv.lv

Bibliotēkas vadītāja Inese Ešenvalde
25441871, inese.esenvalde@jmrmv.lv

Datu aizsardzības speciālists dati@jmrmv.lv

Adrese: Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010

Rekvizīti:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola
Reģ. Nr. 90000053454
Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010