Liene Batņa

Izglītība

 2015. gadā  doktora grāds pedagoģijas zinātnē, apakšnozarē: augstskolu pedagoģija

 2023. gadā Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija profesionālais maģistra grāds Mūzikā

 2001. J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija profesionālais bakalaura grāds Mūzikā

 1997. Jelgavas mūzikas koledža, Kora diriģēšanas nodaļa

 1992. Bauskas bērnu mūzikas skola, kora klase

 

Darba pieredze 

no 2022. gada Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola dierektora vietniece mācību darbā

No 2002. līdz 2023. gadam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija/ docētāja, katedras  un nodaļas vadītāja 

No 2007. līdz 2018. gadam  Rīgas Franču liceja jauktā kora „Mēs lidosim” diriģente, mūzikas skolotāja

No 1996. gada Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas solfedžo skolotājā un bērnu kora VIA STELLA diriģente

 

Sieviešu kora VIA STELLA diriģente, koris ir piedalījies vairāk kā 20 starptaustiskos koru mūzikas festivālos un konkursos Baltijas valstīs, Eiropā un Latvijā. 

Vairāku zinātnisko rakstu autore, grāmatu  Skolas kora metodika autore un Skandēšanas partitūras redaktore. 

 

No 2009.g. I, II (2011) , III(2013) , IV(2016) , V(2018) un VI (2020) Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas skolu koru un ansambļu konkursa  Lai skan.. idejas autore un organizatore.