Jekaterina Zaļuma

Izglītība

1997.g. – 2000.g. studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavieru specialitātē un iegūts bakalaura grāds. 2015.gadā uzsāktas mācības Daugavpils Universitātes maģistrantūrā klavierspēles pedagoga kvalifikācijas ieguvei.

Darba pieredze

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā strādā kopš 2001. gada – koncertmeistare stīgu instrumentu specialitātēm. Piedalījusies audzēkņu sagatavošanā valsts konkursiem vijoles un alta specialitātēs, kurās iegūtas godalgotas vietas.