Par iestāšanos

➺ Uzņemšanas noteikumi 2023.gadā

Iestājpārbaudījumu prasības 2023.gadā

Iestājpārbaudījumu biļešu paraugi solfedžo un mūzikas teorijā:
Klavierspēle, Ērģeļspēle
Akordeona spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle
Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle
Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle
Diriģēšana
Vokālā mūzika
Mūzikas vēsture un teorija
Džeza un populārā mūzika


➺ Uzņemšanas komisijas lēmums par reflektantu uzņemšanu
mācībām 1.kursā 2023./2024.mācību gadā

Mācību līgumu slēgšana no 7. līdz 21.jūlijam (ieskaitot)


Reģistrēšanās uzņemšanai beidzās 14.jūnijā 


 Tālrunis informācijai 26172271 darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00