Festivāls Vispārējās klavierēs

2023.gada 3.martā ducis mūsu skolas pārstāvju - astoņi audzēkņi un četri Obligāto klavieru nodaļas pedagogi - devās uz Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu, lai piedalītos VIII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivālā Vispārējās klavierēs. Bijām viena no 15 skolām un parādījām savas prasmes melni balto taustiņu spēlē, sākot ar klavieru solo un beidzot ar ansambļa spēli 16-rocīgi.

Paldies organizatoriem par doto iespēju, pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu dalībai festivālā un audzēkņiem par spilgto uzstāšanos!

Programma:
L.Garūta - Teika (atskaņoja Anastasija Meņšikova, pedagoģe Anita Akmene);
H.Ferrers - Bolero op.39 (atskaņoja Kārlis Brīvulis (ģitāra), pie klavierēm Darja Zaiceva, pedagoģe Maija Sazonova);
F.Fridrihs - Forele (atskaņoja Darja Grjaznova un Krišjānis Rudzāts, pedagoģe Marina Smirnova);
R.Dubra - Etīde Do (atskaņoja Kate Kalniņa, pedagoģe Džūlija Kokina);
G.Doniceti - Zvērests (dziedāja Paula Osemļjaka un Rūdolfs Beļickis, pie klavierēm Laura Freimane, pedagoģe Ilze Ozola-Gailīte);
F.Mendelszons-Bartoldi - Fantāzija fadiēz (atskaņoja Darja Grjaznova, pedagoģe Marina Smirnova);
A.Lavinjaks - Galops-Maršs (atskaņoja Kate Kalniņa, Anastasija Meņšikova, Laura Freimane, Rūdolfs Beļickis, Anita Akmene, Vita Bebre, Ilze Ozola-Gailīte un Maija Sazonova, pedagoģe Vita Bebre).

Fotogrāfijās:

  • Mediņieši Daugavpilī. No kreisās: Kārlis Brīvulis (ģitāra), Rūdolfs Beļickis (solo dziedāšana), Laura Freimane (kora diriģēšana), Krišjānis Rudzāts (akordeons), Kate Kalniņa (oboja), Darja Grjaznova (akordeons), Darja Zaiceva (solo dziedāšana), Anastasija Meņšikova (mūzikas teorija) un Obligāto klavieru nodaļas skolotājas Anita Akmene, Maija Sazonova, Ilze Ozola-Gailīte un Vita Bebre (nodaļas vadītāja);
  • Ar sveicieniem no Daugavpils! #jmrmv;
  • Obligāto klavieru nodaļas skolotājas Anita Akmene (no kreisās), Ilze Ozola-Gailīte, Vita Bebre (nodaļas vadītāja) un Maija Sazonova Daugavpilī. Rīgā šoreiz palika Džūlija Kokina, Marina Smirnova, Jekaterina Zaļuma un Vinete Ingrīda Zīberte.