Anita Akmene

Izglītība

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas) klavieru nodaļu, kā arī ieguvusi maģistra grādu kamermūzikā.

Darba pieredze

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā strādā kopš 1990.gada - koncertmeistare un obligāto klavieru pedagogs. Kā koncertmeistarei ir starptautisko konkursu pieredze, piedaloties ar audzēkņiem starptautiskos konkursos ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Ukrainā, Itālijā, Maltā, Krievijā un Dānijā.

Sasniegumi

1998. un 2014. gadā konkursos Polijā viņas sniegums atzīmēts ar labākā koncertmeistara diplomu, kā arī 1998., 2014. un 2015. gadā saņēmusi Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstus par ieguldījumu audzēkņu sagatavošanā starptautiskiem konkursiem saksofona specialitātē.