Antra Vīksne

Izglītība

Mācījusies Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā un absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, profesora A.Zandmaņa klavieru klasi. Maģistra studijas turpinājusi klavieru dueta specializācijā pie profesoriem G.Sproģes un M.Švinkas. Jau studiju laikā kopā ar Normundu Vīksni aktīvi piedalījusies studentu kamermūzikas festivālos un koncertos. Meistarklasēs papildinājusies pie profesoriem H.Riberas, L.Pohjolas, H.Olafa.

Darba pieredze

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā strādā kopš 1984.gada un vienmēr ir aktīvi piedalījusies daudzu mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu specialitāšu audzēkņu sagatavošanā dalībai starptautiskajos un nacionāla mēroga konkursos, kuros izcīnītas augsti godalgotas vietas gan Latvijā, gan dažādās Eiropas valstīs.

Profesionālā darbība

Koncertmeistares darba ieguldījums un profesionālais sniegums ir novērtēts saņemtajos Atzinības rakstos. Klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes (kopš 1987.g.) koncertējuši Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Anglijā, Francijā, Spānijā, ASV, Kanādā, Ukrainā un citās valstīs. Piedalījušies daudzos starptautiskos kamermūzikas festivālos. Veikti ieskaņojumi Latvijas radio un televīzijā, izdoti CD. Klavieru dueta koncertos izskanējuši gan klasiķu, gan mūsdienu autoru darbi, daudzi no tiem pirmatskaņojumi Latvijā. Antra un Normunds Vīksnes ir Pirmās vietas ieguvēji I Starptautiskajā klavieru duetu konkursā Lietuvā (1997), The New York Pro Piano Recital Series finālisti ASV (2001), Lielās Mūzikas balvas laureāti (2001)