Ieva Dzērve

Izglītība

Klavierspēli apguvusi Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā pie pedagoģes L. Prūses. Studējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, iegūts bakalaura grāds klavierspēlē (prof. V. Janča klase) un maģistra grāds kameransambļa klasē (prof. G. Sproģes un J. Maļecka klase).

Darba pieredze

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā strādā kopš 2002.gada – koncertmeistare pūšaminstrumentu specialitātēm. Piedalījusies audzēkņu sagatavošanā starptautisku un nacionāla mēroga konkursos, kuros izcīnītas godalgotas vietas. I. Dzērve ir lektore Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vispārējo klavieru katedrā un Koncertmeistaru katedrā.

Profesionālā darbība

Kā koncertmeistarei I. Dzērvei ir pieredze darbojoties gan vietēja, gan starptautiska mēroga konkursos un meistarklasēs, piemēram, 24. flautistu un pianistu forumā Luksemburgā (2012. g.). Koncertējusi kopā ar tādiem mūziķiem kā Carlo Jans, Michael Faust, Janos Balint, Steven Mead u.d.c.