Mārtiņš Kalniņš

 

Izglītība

Muzikālo izglītību apguvis Ķekavas mūzikas skolā pie skolotāja Haralda Bārzdiņa, turpinājis Emīla Dārziņa mūzikas skolā pie skolotāja Gunāra Kļaviņa. 2004. gadā absolvējis J.Vītola LMA prof. S.Circeņa klarnetes klasi. (prof. maģistra grāds klarnetes spēlē).

Zināšanās papildinātas meistarklasēs pie Ričarda Štolcmana, Kalmena Opermana, kā arī dažādās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rīkotās meistarklasēs.

Darba pieredze

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā strādā kopš 2002.gada par klarnetes spēles pedagogu. Strādājis pūtēju orķestrī "Rīga", kopš 2003. gada Latvijas Nacionālās Operas un Baleta orķestra klarnešu grupas mūziķis.

Sasniegumi

Jurjānu Andreja starptautiskā pūšaminstrumentu konkursa 3.vietas laureāts 2000.gadā.