Oskars Petrauskis

Izglītība

Absolvējis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu saksofona spēlē pie pedagoga Arta Sīmaņa, vēlāk izglītību turpinājis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kurā ieguvis bakalaura un maģistra grādu saksofona spēlē pie profesora Arta Sīmaņa. Profesionālo meistarību papildinājis, absolvējot Berlīnes Mākslas Universitāti, kā arī studējot Versaļas konservatorijā Francijā.

Darba pieredze

2007.gadā pievērsās pedagoģiskajai darbībai, sākot strādāt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā par saksofona un ansambļa spēles pedagogu. Saksofona spēli māca arī izglītības programmas Džeza un populārā mūzika audzēkņiem. O.Petrauska daudzpusīgā atskaņotājmākslinieka darbība dod iespēju audzēkņiem apgūt dažādu stilu un laikmetu autoru darbus, kā arī aktuālo interpretācijā mūsdienu mūzikas pasaulē.

Profesionālā darbība

Paralēli pedagoga darbam, strādā orķestrī Rīga un ir saksofonu grupas koncertmeistars. Oskara Petrauska aktīvā koncertdarbība un profesionālā pilnveide Latvijā un ārzemēs ir bijis pozitīvs piemērs audzēkņiem, kuri skoloti ar cieņpilnu attieksmi un darba mīlestību pret izvēlēto specialitāti. Tādēļ viņa audzēkņi dažāda mēroga nacionālajos un starptautiskajos konkursos ir ieguvuši augstākās godalgas; aktīvi iesaistās koncertdarbībā, kā arī dažādos mākslas projektos Latvijā un ārzemēs.