Uldis Zilberts

Izglītība

Trombona spēli apguvis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā pie pedagoga I. Ķenava. Studējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie profesora B. Voļaka, ieguvis bakalaura un maģistra grādu trombona specialitātē. Zināšanas papildinājis Enshedes Mūzikas konservatorijā pie profesora Dika Bolta (Dick Bolt), kā arī piedalījies meistarklasēs pie Bart van Lier, Jorgen van Rijen, Michel Bequet, Henning Wiegrabe, Christian Lindberg u. d. c.

Darba pieredze

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā strādā kopš 1998.gada par trombona un metālpūšaminstrumentu ansambļa spēles pedagogu. Kopš 2006.gada līdz ar izglītības programmas Džeza un populārā mūzika audzēkņu izglītošanu Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, strādā par trombona specialitātes pedagogu, kura audzēkņi veiksmīgi turpina izvēlēto specialitāti augstākās izglītības iestādēs un strādā profesionālos kolektīvos.

Profesionālā darbība

Kā atskaņotājmākslinieks piedalījies prestižajā “P. Jurjāna starptautiskajā pūšaminstrumentu konkursā” (1996. gadā) un trombona specialitātē ieguvis 1. vietu.