Dita Neilande

Izglītība

2003.gadā iegūts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā profesionālais maģistra grāds mūzikā.

Darba pieredze

No 1989.g. līdz šim brīdim Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā kokles specialitātes un ansambļa spēles pedagogs. Darba pienākumos ietilpst kokles spēles audzēkņu profesionāla sagatavošana mācību turpināšanai augstākās izglītības iestādēs, audzēkņu gatavošana konkursiem, piedalīšanās žūriju darbā mūzikas skolu konkursos, mācību programmu veidošana specialitātē, mācību un koncertrepertuāru veidošana kokles specialitātes un ansambļa spēlei. No 1980.gada līdz šim brīdim ir aktīva dalībniece visos ar kokles spēli saistītos pasākumos – Kokļu dienās, festivālos, salidojumos, kokļu mūzikas koncertos, Vispārējos latviešu dziesmu svētkos, kā arī Rīgas svētkos. Regulāri līdzdarbojas Kokles spēles skolotāju asociācijas darbā.